Aplicació via endoteràpia  per a arbres ornamentals  i fruiters

FERTINYECT: empresa fabricant de botelles pressuritzades (YNJECT) preparades per aplicació via endoteràpia per a arbres ornamentals i fruiters.

Botelles que contenen aigua amb base de nutrients i mullant específic per facilitar la vehiculació dintre els vasos vasculars dintre de l’exemplar.

Pressió interna: 1 atm aprox. Sistema de molt baixa pressió (evita danys interns vasos vasculars). La planta absorbeix la solució al seu propi ritme quan li és        convenient, no es força la planta en cap moment. Es deixa la Ynject col·locada, un cop absorbida es pot retirar (en 2-3 hores fins a 48 hores… depenent   climatologia, espècia arbre a tractar…) o deixar col·locada fins a la propera actuació.

Sistema segur: incorpora vàlvula antiretorn; en cas de caiguda o estirada, evitar vessament/s al medi ambient.

Arbrat que permet tractar: Frondoses, Conífera (Ynject processionària), Palmeres i tot tipus d’arbres a  partir de > 40-50 cm perímetre

Dosificació: 1 YNJECT cada 30-40 cm de perímetre. Com a norma general 1 cop any és suficient. Període: en creixement vegetatiu (Primavera- inicis estiu)

Palmera: 4-5 Ynject per palmera (s’ha de tenir en compte que els vasos vasculars es troben al centre a diferencia d’arbrat en general). 2 vegades/any (Març-Abril i Setembre-Octubre, persistència de fins a 6 mesos)

Fitosanitaris: permet “activar” la Ynject (diluir fitosanitari a dintre) per la aplicació de fitos autoritzats en endoteràpia… Sistema integrat per el control de    plagues i malalties (segur per a les persones, respectuós amb el medi ambient, actuem contra la plaga objectiu no afectant la fauna auxiliar, permet fer  actuació a qualsevol hora del dia i lloc…)

Sistema molt senzill d’endoteràpia que evita la inversió de maquinaria costosa €, un trepant “taladre” elèctricés suficient.

Material necessari: Botella Ynejct + connector, martellet, trepant elèctric, xeringa dosificadora adaptada (en cas d’injectar fitos o adobs…)

Gamma YNJECT:   VITAL (200 ml – aigua + nutrients + mullant) – pensada per tot tipus d’arbrat (no conífera) i palmeres, després de període estrès,                                                                                    recuperació i control fitosanitari

POWER (200 ml – aigua + micronutrients especials + mullant) – pensada per corrector de carències, transplantaments, vigorositat…

BASE (200 ml – aigua + mullant) – menys cost, per fitosanitaris sense cap complement

inBag (200 ml – aigua + nutrients + mullant) – botella més senzilla, més econòmica pensada per a grans volums d’aplicació d’arbrat municipal i    grans empreses

PROCESSIONÀRIA *Novetat* – similar a VITAL, dissenyada per aplicació en coníferes ja que permet vèncer la resistència a la resina que     segreguen: menys volum de solució, mullant especial i pressió interna major per tal de facilitar la vehiculació de la solució dintre la        conífera. (Fotos adjuntes)

Presentacions:    Pack 56u – per a ús professional i grans volums

Pack 12u i 4u *Novetat* – per al petit jardiner i particular. Disponibles en Garden’s, Centres de Jardineria, Agrobotigues.

 

 

Comments

comments