Aquestes darreres setmanes als mitjans s’està fent molt ressó d’una plaga que, enguany, ha estat un autèntic maldecap a nivell de tot el país, ens referim a la PROCESSIONÀRIA del pi.

Representa un problema per a les masses forestals de pi que poblen àrees extenses arreu de les nostres comarques. Hem vist hectàrees i hectàrees farcides de bosses de larves i, més tard, hem vist capçades de pins que les erugues han deixat seques, despullades de les acícules, que són el seu aliment.

Però també representa un greu problema dins les ciutats i entorns urbans, perquè amb els seus pèls urticants, les erugues han donat més d’un ensurt a vianants desprevinguts, nens en les zones de joc, animals de companyia que s’acosten i/o toquen les processons que baixen dels arbres per a enterrar-se, fer el capoll i seguir el seu cicle vital.

Recordeu que en un post del mes d’octubre us vam parlar d’una intervenció  que es va fer per a l’ajuntament de Girona, concretament al Parc del Migdia -entre altres ubicacions-. Hem fet un seguiment acurat dels arbres tractats preventivament amb endoteràpia (Ynject) i podem dir que l’actuació ha estat totalment efectiva, no s’ha format cap bossa als exemplars als que es van aplicar les injeccions i si, en canvi, als arbres del mateix recinte en els que es van aplicar altres mètodes de lluita.

Hem volgut deixar constància aquí d’aquests resultats perquè hem llegit en alguns mitjans que els usuaris del parc s’han queixat a l’ajuntament de la presència de processionària i ens agradaria que, el fet que hi hagi hagut elevada pressió de plaga en els arbres no tractats, no amagui l’efectivitat de les aplicacions fetes amb el sistema YNJECT.

PLA D’ACTUACIÓ

Juntament amb els tècnics de l’ajuntament, es van establir aquelles zones verdes que presentaven més risc d’exposició a la plaga, i es va proposar prendre mesures en aquells exemplars localitzats en les zones més vulnerables i d’especial risc; 17 pins localitzats al pati de l’Escola Montjuic, envoltant la zona de joc de la mainada, i 19 pins del parc migdia, dins i al voltant del “pipican”.

Parc del Migdia

 • 4 cedres (120 cm perímetre)

 • 1 cedre (80 cm perímetre)

 • 10 pins (60 cm)

 • 4 pins (100 cm)

D’acord amb el cicle biològic de la plaga es va seguir la següent estratègia per prevenir la formació de les bosses:

 1. Els tècnics i operaris de la brigada de l’ajuntament es van ocupar de la col·locació de TRAMPES DE MONITOREIG O CAPTURA MASSIVA (entre Juny i Juliol) amb la finalitat de capturar individus adults mascles impedint així l’aparellament i en conseqüència la posta.

 2. A començaments d’octubre els operaris d’AgroSALVI van aplicar les injeccions amb el mètode conegut com ENDOTERÀPIA (MÈTODE YNJECT): insecticida + una solució base. Aquest mètode és una alternativa a la polvorització foliar amb insecticida de síntesi.

  Els avantatges principals són:

   • aplicació independent a les condicions meteorològiques

   • És un mètode sostenible, s’evita l’emissió dels productes fitosanitaris que puguin ser perjudicials per persones i animals i tenim més eficàcia del tractament i estalvi econòmic, per la introducció directa al sistema vascular de l’arbre.

   • Això implica una millora en l’eficiència del tractament a la vegada que estalvies el nombre de tractaments (un sòl tractament anual) i recursos necessaris (aigua, mà d’obra, temps d’aplicació,…).

   • El seu ús està en perfecte consonància amb el compliment de la normativa europea RD 1311/2013 per a l’ús sostenible dels fitosanitaris.

Els arbres tractats amb el mètode Ynject van ser identificats a partir d’una marca taronja pintada a la part inferior del tronc.

Captura4Captura6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es pot dir que el sistema d’endoterapia ha sigut un èxit i amb una eficàcia del 100%, ja que cap d’ells presenta bosses a les capçades i s’observen en bon estat sanitari. Per tant, podem dir que tant el mètode com la data d’aplicació -seguint el cicle biològic de la plaga- han estat els correctes.

A més a més, els exemplars adjacents a ells presenten bosses, pel que el resultat ha sigut molt satisfactori.

Durant les visites realitzades al parc del Migdia es va detectar un nombre elevat de bosses de processionària als exemplars de pins i cedres no objecte de tractament.

A la vegada, la presència de trampes de monitoreig i captura massiva penjades als exemplars del parc, no han reduït la presència de plaga, i en alguns casos, han resultat tenir un efecte contrari, ja que les feromones han atret a les papallones i aquestes han realitzat la posta d’ous en el mateix arbre i, per tant, s’han format bosses.

Exemplars NO TRACTATS, amb bosses, al parc del Migdia:

Captura1

 

Captura

 Exemplars TRACTATS , sense bosses, al parc del Migdia:

Captura5Captura7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

paula1 Paula García – 649 833 243

 Dept. d’Espais Verds AgroSALVI 

Comments

comments