En un post anterior, ens vam referir a aquesta malaltia de quarantena tot centrant-la en la seva afectació al cultiu de l’olivera. En aquesta entrada procurarem descriure com afecta el bacteri Xylella fastidiosa a la vinya i quin és el sistema recomanat per la EFSA (European Food Safety Authority) per a desinfectar el material vegetal per a noves plantacions.

Com ja es va dir, Xylella fastidiosa és un bacteri que pot causar malalties amb efectes molt greus en diferents cultius a més de vinya i olivera, com ara en ametller, fruiters d’os i llavor, cítrics, alfals, etc…

De fet, hi ha citats uns 300 hostes en els que el bacteri es pot desenvolupar tot i que, molts d’ells, diferents espècies d’arbres, arbusts i plantes ornamentals i silvestres, no manifesten símptomes sinó que actuen només com a reservoris del bacteri.

Durant el 2015 s’ha detectat la presència del bacteri a Àustria, sobre plantes de cafè importades com a ornamentals, i a Còrsega (França) sobre arbusts de murtra també importats.

La transmissió del bacteri a llargues distàncies es produeix a través del material vegetal infectat, importat de zones afectades i, a curta distància, per mitjà d’insectes vectors: hemípters, cercòpids i cicadèl·lids o bé per infecció a través de les feines de poda en verd.

Símptomes:

pierce3

L’afectació de Xylella fastidiosa a la vinya es coneix amb el nom de malaltia de Pierce i els seus símptomes característics són marciment de tiges i defoliació prematura, fulles seques amb cremades de color marró que comencen a les puntes i estan rodejades d’una vora groga que les separa de les zones verdes no afectades. El pecíol de la fulla queda fixat al sarment després de la caiguda de la fulla. La producció és nul·la o molt baixa i de poca qualitat.

Els símptomes són perennes i apareixen a final de primavera i principis d’estiu, intensificant-se quan tenim condicions climàtiques amb elevades temperatures i baixa pluviometria, això produeix en la planta una situació d’stress hídric que accentua el problema. Aquesta simptomatologia és deguda al bacteri que es desenvolupa a l’interior dels vasos del xilema, causant obstrucció de la circulació de saba bruta.

Es podrien confondre amb els símptomes típics de sequera, però en el cas de la Malaltia de Pierce, la característica és la franja groga o groc-verdosa entre la zona necrosada ó seca i la zona verda i sana de la fulla, que no apareix en les fulles afectades per sequera.

 També és característic veure a final d’estiu, unes “illes verdes” a les branquetes que contrasten amb la lignificació de la resta.

Pierce2

Hi ha un risc elevat que aquesta malaltia pugui introduir-se al nostre territori, degut especialment a la importació de material vegetal de qualsevol de les espècies  hoste, procedents de zones afectades, ja sigui per al cultiu o com a ornamentals. A més, alguns dels insectes que s’han determinat com a vectors de la malaltia es troben també a Catalunya. Per tant cal extremar les mesures de precaució a l’hora d’adquirir nou material vegetal per plantar (certificat).

 

Mètode HWT per a sanejament de material vegetal per a nova plantació:

A petició de la Comisió Europea, la EFSA ha presentat un estudi publicat el passat 2 de setembre de 2015 sobre l’eficàcia del Hot Water Treatment (HWT) o tractament amb aigua calenta al material vegetal de Vitis sp. per a plantació. El document, que us adjuntem aquí (en anglès), es resumeix en les següents conclusions:

El tractament amb aigua calenta és una tècnica fiable usada en la destrucció d’estadis vius de plagues (insectes, nematodes) i per a inactivar patògens (fitoplasmes, bacteris, fongs) en material vegetal en dormància per a multiplicació (vinya i altre cultius).

Un tractament efectiu amb aigua calenta saneja el material de multiplicació sense afectar la viabilitat de la planta ni el seu desenvolupament. En el cas de la vinya, el protocol HWT per a eliminar el fitoplasma de la Flavescència daurada (FD) del material de multiplicació està entre els requeriments especials per al moviment i introducció de Vitis sp. a les zones protegides a la Unió Europea.

Les condicions d’aplicació d’aigua calenta a 50ºC durant 45 minuts, prescrites i recomanades per sanejar el material per a nova plantació contra la Flavescència, són considerades també efectives contra Xylella fastidiosa i les seves subespècies (fastidiosa, pauca, multiplex, Sandy, tashke).

Tot i les incerteses sobre les variades termo-toleràncies del bacteri, un tractament HWT de 50ºC durant 45 minuts, sembla que pot abastar de forma efectiva tot el possible rang. Cal fer notar que la qualitat del tractament HWT està subjecte a la correcta aplicació dels processos operatius per tal de garantir un creixement vigoròs del cep al mateix temps que un material vegetal lliure del patògen.

 

Comments

comments