Ja fa sis anys de la publicació del Reial Decret 1311/2012 d’ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Aquests dies bullen les xarxes amb temes com la seguretat alimentària, els productes que s’apliquen als cultius, els residus, els fitosanitaris autoritzats i els prohibits i tants altres aspectes directament relacionats amb la nostra professió. Hem de treballar molt bé -ho fem i ho volem fer cada dia millor-, procurant seguir les normes establertes per assegurar que allò que es produeix és segur per al consum. I, junt amb les bones pràctiques, ja sabem que sovint s’ha d’assumir també una dosi massa alta -però obligada- de burocràcia.

Recordem els requeriments de la G.I.P. en l’àmbit de les aplicacions agrícoles


1- Si ets agricultor i fas tu mateix els tractaments a la teva explotació:

Has de tenir Carnet d’aplicador i manipulador de fitosanitaris per a comprar-los i per a aplicar-los (Bàsic -si tu mateix fas els tractaments- o Qualificat -si tens a l’explotació personal contractat a qui dones les instruccions per a que faci els tractaments)

Has de tenir el polvoritzador inscrit al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (R.O.M.A.)

La màquina ha d’haver passat la Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF) – una vegada en els 5 primers anys des de la compra, després cada 5 anys- a partir del 2020 cada 3 anys. S’ha de posar l’enganxina de la inspecció al polvoritzador.

Has de portar el Registre de totes les aplicacions realitzades durant la campanya agrícola – Quadern d’Explotació

Has d’utilitzar només productes fitosanitaris autoritzats per al cultiu que vols tractar i registrats per a controlar la plaga/malaltia/mala herba present al cultiu. Aquesta dada la podem trobar consultant el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPAMA (adjuntem enllaç aquí)

Has de tenir justificant d’haver entregat els envasos buits de productes fitosanitaris utilitzats, al sistema de gestió SIGFITO

Si tens a l’explotació (D.U.N.) una superfície superior a la exempta, d’algun dels cultius que precisen tenir un contracte d’assessorament amb un assessor G.I.P. (més de 5 ha de Alfals en regadiu, més de 2 ha d’arròs, més de 5 ha de patata, cirerers a partir de 2 ha, vinya a partir de 5 ha, olivera a partir de 5 ha, etc.) has de disposar d’aquest assessorament. (Adjuntem aquí l’enllaç a la llista de cultius i superfícies exempts)

Has de disposar a l’explotació d’un armari per a guardar els productes fitosanitaris, ha d’estar tancat amb clau, ventilat, senyalitzat i amb sistema de recollida de possibles vessaments.

enganxina conforme el polvoritzador ha passat la inspecció

2- Si ets agricultor i fas tractaments a la teva explotació però també fas aquest servei per altres explotacions com a empresa de serveis:

Has d’estar donat d’alta al R.O.P.O. com a empresa de serveis de Tractaments Fitosanitaris, i disposar d’un nº de Registre del Sector Tractaments.

Has de tenir Carnet d’aplicador i manipulador de fitosanitaris Qualificat (el responsable dels tractaments -qui dóna les instruccions- ha de tenir el carnet de nivell Qualificat, els treballadors contractats -si és el cas- només cal que tinguin el de nivell Bàsic).

Has de tenir el polvoritzador inscrit al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (R.O.M.A.).

La màquina ha d’haver passat la Inspecció Tècnica d’Equips d’Aplicació de Fitosanitaris (ITEAF) – una vegada en els 5 primers anys des de la compra, després cada 3 anys. S’ha de posar l’enganxina de la inspecció al polvoritzador.

Has de disposar a l’explotació d’un armari per a guardar els productes fitosanitaris, ha d’estar tancat amb clau, ventilat, senyalitzat i amb sistema de recollida de possibles vessaments.

Has de portar el Quadern d’Explotació de les aplicacions fetes a les pròpies finques i has de portar a més, el Registre de totes les aplicacions realitzades a tercers durant la campanya agrícola – Registre d’aplicacions a tercers que inclou les compres de productes fitosanitaris i les aplicacions d’aquests productes als clients (amb les dades de cada aplicació).

Has de tenir justificants d’haver entregat els envasos buits de productes fitosanitaris utilitzats, al sistema de gestió SIGFITO.

Has d’utilitzar només productes fitosanitaris autoritzats per al cultiu que vols tractar i registrats per a controlar la plaga/malaltia/mala herba present al cultiu. Aquesta dada la podem trobar consultant el Registro de Productos Fitosanitarios del MAPAMA (adjuntem enllaç aquí)

servei de tractament herbicida al cereal d’hivern

3- Si ets agricultor i contractes una empresa de serveis de tractaments fitosanitaris per a fer tots o alguns dels tractaments a la teva explotació:

Has de triar entre les empreses de serveis inscrites al ROPO la que vols que et faci el tractament. Per saber si està inscrita pots consultar-ho per nom, NIF, població,.. al següent enllaç – consulta ROPO

Has de tenir un contracte de tractament amb aquesta empresa on figurin les dades de l’aplicació: data, lloc, producte/s, dosi, cultiu, plaga/malaltia/mala herba objecte del tractament, …

Has de portar el Quadern d’Explotació de les aplicacions fetes a les pròpies finques (tant si les fas tu com si les has encarregat a una empresa de serveis) i guardar els contractes de cada aplicació (quan els tractaments els ha fet l’empresa de serveis).

Pots demanar a l’empresa de serveis que posi el producte o el pots comprar tu (has de tenir al menys carnet de nivell Bàsic) i que l’empresa l’apliqui.

En cas que el 100% dels tractaments a la teva explotació els faci una empresa de serveis:

  • no necessites tenir carnet d’aplicador
  • no has de tenir comprovant de gestió d’envasos buits (ho gestiona l’empresa de serveis)
  • no cal tenir armari-magatzem de productes fitosanitaris

cada vegada més agricultors confien en el servei professional de les empreses de tractaments fitosanitaris

AgroSalvi, S.L. és -des de fa molts anys- empresa de serveis de tractaments fitosanitaris, el nostre nº de Registre al ROPCAT és ST170015.

Oferim aquest servei a les explotacions gironines, a més del servei d’assessorament G.I.P. i estem a la vostra disposició per a resoldre qualsevol dubte referent a productes, dosis, moments d’aplicació, etc.

Comments

comments