Psylliodes chrysocefala (el saltiró gran, una de les espècies de saltiró que és plaga en colza) ha sortit de la diapausa estival i l’adult està plenament actiu en els camps de colza que s’estan sembrant i comencen a nèixer ara.grossealtise

Les mossegades a les fulles i l’estadi de la colza, són els dos indicadors a considerar per prendre la decisió de tractar o no. El llindar de tractament seria 3 de cada 10 plantes amb mossegades. Cal tenir en compte que el risc es manté només en parcel·les on la colza no hagi superat encara l’estadi de 3 fulles verdaderes (recordeu que no comptem les dues primeres fulles, en forma de cor, que són els cotiledons). Durant aquest periode, un atac fort d’aquest insecte, pot suposar haver de resembrar la parcel·la.

Per a fer un seguiment acurat d’aquesta plaga cal haver col·locat la cubeta groga (podeu trobar-ne més info a un post anterior de la nostra cronologia) i fer un seguiment de captures i una observació diària dels camps, al menys mentre no s’hagi superat l’estadi de risc.cubetagroga

Si cal fer aplicació insecticida, hem de remarcar que, a data d’avui -setembre 2015-, les matèries actives dels productes que hi ha registrades en colza al llistat de productes fitosanitaris del MAGRAMA, són pràcticament totes de la família química dels piretroides: Esfenvalerato, Lambda cihalotrin, Deltametrina.

En aquest sentit, ens sembla interessant comentar el fet que, a França durant el 2014, ja s’han detectat casos en diverses ubicacions, de resistències a insecticides piretroïds en saltiró i  corc del botó terminal de la colza. Això suposa que, les aplicacions fetes amb insecticides d’aquest grup químic (el més àmpliament usat per a controlar químicament aquesta plaga) ja no són efectives. Aquest fet ha portat als serveis de sanitat vegetal francesos a emetre un comunicat a nivell nacional, informant als agricultors d’aquest fet i recomanant les possibles estratègies de lluita per aquest 2015.

Aquestes estratègies es basen en els següents punts:

1- limitar al màxim les aplicacions sobre aquestes dues plagues, respectant escrupulosament els llindars  d’intervenció, tenint en compte l’estadi de les plàntules i l’estat de la coberta.

2- limitar al màxim l’ús de piretroïds sols, tenint en compte els primers resultats de resistències detectats

3- en cas d’haver d’intervenir, cal fer l’aplicació a última hora de la tarda (moment de màxima activitat de l’insecte) amb 200 l/ha de brou.

4- per tal d’evitar, en el nostre cas l’aparició i, en el seu cas l’extensió, de resistències a piretroïds es recomana -en cas que es superi el llindar de tolerància de la plaga- fer una aplicació amb un producte registrat que combina Clorpirifos + piretroïd, que als assajos ha donat millors resultats que l’aplicació d’un Clorpirifos sol.

5- una colza ben arrelada i vigorosa és més capaç de compensar els danys de l’adult de saltiró i limitar els danys deguts a les larves

larves a la tija saltiro

 

larvasaltiro

 Si voleu més informació sobre aquest tema, adjuntem el link a la pàgina (en francès) de TERRES INNOVIA aquí

 

ciclegrosse altisse

 

Fotografies obtingudes a pàgines internet (Terres Innovia, FUSA Gembloux, Agriculture de demain, Inra)

 

 

 

 

 

 

Comments

comments