Acabem d’estrenar primavera amb uns registres climàtics de temperatures suaus i humitats relatives elevades, això proporciona condicions favorables per al desenvolupament dels principals fongs sobre cereal d’hivern (veieu al link anterior una presentació de l’IRTA amb la descripció més concreta d’aquestes condicions per a cadascuna de les malalties). També els cultius de lleguminoses gra, amb força més extensió aquesta campanya que en anys anteriors, degut sobretot a la necessitat de complir amb les obligacions de diversificació i superfícies d’interès ecològic derivades del greening de la nova PAC 2015-, poden veure’s afectats de fongs com ara: cendrosa, mildiu, rovell, antracnosi…

BAYER CROPSCIENCE va treure al mercat espanyol fa un parell d’anys un fungicida amb un ampli espectre d’acció sobre les principals malalties tant de cereal d’hivern, com de colza, pèsol i faves.

Després de dos campanyes d’aplicacions als diferents cultius, hem constatat la seva alta eficàcia preventiva i també curativa.

Els tècnics de l’INTIA de Navarra van publicar l’any 2013 una interessant plantilla on es valora l’efectivitat dels diferents fungicides registrats en cereal en aquell moment, per al control de les malalties més habituals.  PROSARO apareix com el que mostra un millor perfil amb el ventall més ampli de fongs sobre els que mostra efectivitat, podeu veure-ho aquí.

rincosporium

La recomanació general en cereal, amb la finalitat de protegir al màxim l’espiga, seria fer una aplicació a fulla bandera, just quan comencen a sortir les arestes, a dosi de 1 l/ha.

En lleguminoses, la recomanació és fer 1 ó 2 aplicacions, separades 14-15 dies, entre inici i final de floració, a dosi total de 1 l/ha de producte.

Cal tenir en compte que, per a evitar l’aparició de resistències i inutilitzar aquesta eina, sempre és aconsellable alternar matèries actives registrades, amb diferent mode d’acció. És a dir, tot i l’excel·lent perfil del producte, interessa fer aplicacions alternant amb estrobirulines, metil-tiofanats, etc. que pertanyen a altres grups amb diversos modes d’acció.

El registre a Espanya de PROSARO també en el cultiu de la colza (Cylindrosporium i Esclerotinia) – actualment és l’únic que es pot utilitzar, junt a Enovit Metil 50 SC (Alternaria i Esclerotinia) – ha suposat un pas important per a mantenir la sanitat de la planta fins a collita. La campanya passada vam observar afectacions molt generals de fongs en colza, degut a les condicions climàtiques de finals de primavera i, es veia claríssima diferència entre les parcel·les sense tractar i aquelles en les que es va utilitzar PROSARO. Sobretot les diferències es van poder veure comparant les collites (kg) de finques amb una part de la superfície tractada i, una altra part, sense tractament.

Us deixem tot seguit la fitxa del producte, que també podeu consultar accedint a la web de Bayer Cropscience.

prosaro

Comments

comments