AGROSALVI és una empresa dedicada íntegrament al sector agrícola, forestal i als espais verds. L’àrea de negoci de l’empresa es divideix en:

  • Distribució i venda de productes fitosanitaris, adobs, llavors, fusta tractada, plàstics i complements.
  • Prestació de serveis de sanitat vegetal, instal·lació de tanques i assessorament tècnic.

La nostra política d’empresa es manifesta amb el nostre compromís amb els clients i amb la resta de parts interessades per satisfer plenament els seus requisits i expectatives, per això garantim impulsar una cultura de qualitat basada en l’honestedat, lideratge, desenvolupament dels recursos humans, solidaritat i compromís de millora contínua.

La voluntat de continuar essent una empresa referent en el sector, progressar tecnològica i humanament, i adequar-nos a les noves situacions de mercat ens ha impulsat a l’adopció d’un model de gestió, certificat segons les normes UNE-EN- ISO 9001 i UNE-EN ISO 14001, que pren com a fonaments els següents principis més rellevants:

  • La qualitat dels nostres treballs i serveis són un dret del client, per això hem de progressar en el coneixement de les seves necessitats i expectatives per tal de satisfer-les.
  • El compromís a una millora continua en els nostres processos productius i de gestió que ens permeti ser competitius amb la nostra relació qualitat – preu, mitjançant un consum responsable de recursos i la reducció d’emissions contaminants.
  • El compromís a realitzar les nostres activitats amb respecte pel medi ambient, optimitzant sempre que sigui possible l’ús de recursos, i assegurant una correcta gestió final dels residus generats.
  • El compliment de la legislació vigent, tant referent pròpiament al sector com també en matèria ambiental i prevenció de riscos.
  • Cada treballador d’AgroSalvi és responsable de la qualitat de la seva feina i de la correcta gestió ambiental associada al desenvolupament de les seves tasques. Per això, des de la Direcció s’impulsa el sistema i es motiva, forma i sensibilitza al personal de l’organització.

 

Vilobí d’Onyar, 3 de juliol de 2018

Gerent,