Carència de CALCI: s’observa primer en fulles i brots nous,  fulles amb clorosi apical que va avançant uniformement cap  a la base. A les fulles velles les vores es veuen rasgades o necrosades. Les fulles joves es cargolen cap a la cara de dalt.

calci2

Carència de POTASSI: Taques a les puntes, sense zones de transició. Solen presentar zona de color marró-tabac a l’àpex o a una zona propera, el color pot ser més fosc on limita amb la part sana de la fulla però sense transició entre elles. No confondre amb danys per vent, on la zona apical de la fulla també es pot veure cloròtica o seca sense límit clar amb la part verda.

potassi

Carència de BOR: Les fulles amb dessecació a la punta de color marró-tabac que es va necrosant amb zona de transició de color groc, solen indicar carència de Bor. Generalment a l’inici, la meitat més propera a la punta presenta una coloració més clara que es va estenent cap a la base de la fulla abans de començar amb la necrosi. Primer observem els símptomes a fulles velles i, més endavant, a les joves.

bor1

bor

Carència de FÓSFOR: Normalment observem fulles de color pàl·lid, sense deformacions i que poden agafar tonalitats vermelloses. Generalment també les fulles solen ser més petites que les normals.

fòsfor

Carència de FERRO: Observem fulles joves amb lleugera clorosi amb els nervis verds i, en casos més greus, es poden observar també necrosis a les vores i a les puntes.

ferro

Carència de MAGNESI: Normalment els símptomes es mostren a les fulles amb clorosi que comença a la punta o a les vores i s’escampa per tota la fulla. En casos severs provoca forta defoliació i pobre creixement vegetatiu.

Carència de NITROGEN: Comença a fulles velles (inferiors). Fulles de color verd pàl·lid cap a groc, sovint amb deformacions. Generalment més petites que les normals. Pobre creixement de nous brots.

nitrogen

Carència de SOFRE: Fulles amb una clorosi  general difusa.

Cal tenir en compte que el diagnòstic que podem fer a partir de la observació d’aquesta simptomatologia, s’hauria de confirmar sempre amb una anàlisi foliar al laboratori, que ens determina el contingut total de nutrients en el moment en que s’ha pres la mostra.

****************************

ANÀLISI FOLIAR:

Presa de mostra per a anàlisi foliar:

– 100 – 120 fulles sanes amb pecíol, de la part central de brots de l’any, (4 de cada arbre, 1 de cada orientació) d’un nombre representatiu d’arbres de la plantació. (si hi ha fulles amb coloració anormal, s’haurien de mostrejar per separat i fer anàlisi a part)

– en parada estival ó parada hivernal

 

L’anàlisi foliar determina el contingut total d’uns determinats nutrients en un moment precís. L’ús de les taules d’interpretació d’aquestes anàlisis ens permet realitzar un diagnòstic de l’estat de la planta en el moment de la presa de mostres. Bàsicament les principals finalitats de les anàlisi de fulles són:

Diagnòstic de carències: permet identificar carències de nutrients. En el cas de microelements és suficient per la prescripció de tractaments. En el cas dels macroelements la informació s’ha de completar amb les dades del sòl.

Diagnòstic de problemes: alguns problemes físics del sòl es poden diagnosticar amb l’anàlisi foliar. Els nivells baixos o alts de determinats elements estan associats a problemes en el sòl.

Control d’alguns tractaments: l’anàlisi foliar permet avaluar aplicacions excessives de metalls (per exemple coure i zinc) i poder així tornar a ajustar les dosis a aplicar en anys successius.

Control de la fertilització: les aplicacions de nutrients en cobertora, sovint en sistemes de fertirrigació, poden ser avaluades a partir del contingut en macronutrients en l’anàlisi foliar, ajustant les dosis de fertilització d’una forma convenient.

Control dels microelements (zinc, manganès, bor) : es realitza d’una forma pràctica amb l’anàlisi foliar. En cas de detectar un nivell baix s’aconsella contrastar-lo amb l’estat de la plantació i actuar en conseqüència. Les aplicacions amb aquests microelements es poden realitzar per via aèria o menys freqüentment via sòl.

 

Interpretació d’anàlisi foliars (macroelements)

                                           N (%)          P (%)          K (%)           Ca (%)          Mg (%)          S (%)

olivera2

 

Interpretació d’anàlisi foliars (microelements)

                                      Zn (ppm)    Mn (ppm)     Cu (ppm)      Fe (ppm)       B (ppm)       Na (ppm)

olivera4

***********************

Us podem oferir tant el servei  d’anàlisi foliar i de sòls, en col·laboració amb el nostre laboratori de referència, com la confecció d’un pla personalitzat de fertilització i/o correcció de possibles carències per a la vostra plantació d’oliveres.

Disposem d’un ventall ampli de solucions, tant per a aplicacions foliars, com per fertirrigació o per a incorporació al sòl.

No dubteu a contactar amb nosaltres!

Fonts consultades:

1- GUÍA D’INTERPRETACIÓ D’ANÀLISIS DE SÒLS I PLANTES. Aplicació a la fertilització dels cultius arboris en Producció Integrada. (Pere Villar Mir i Miquel Aran Mayoral) 2008

2-  http://www.infolivo.com/dhojas.htm

dani

Dani Porqueras

 Tècnic vinya, olivera i fruita

 tel. 637 536 415

 

Comments

comments