compo4

El NITROGEN és el macroelement que influeix en major mesura en el creixement vegetatiu i reproductiu de la planta. Tant en l’excés com en la deficiència, les plantes presenten desequilibris molt acusats, tant en la part vegetativa com a nivell radicular.

A grans trets, podem afirmar que les plantes llenyoses poden mobilitzar la seva font de NITROGEN a diferents parts de la planta, per així aprofitar i augmentar la eficiència del seu ús. Especialment, després de la collita, i abans de la primavera, existeixen dos fases d’intens moviment intern del NITROGEN dins la planta.

compo1

 

Perquè adobar en post-collita?

  1. Els nutrients absorbits a l’estiu s’utilitzen per creixement i engreix del raïm.

  2. Un bon nivell de reserves assegura una bona brotació i floració per a la propera campanya. Aquestes reserves són el carburant inicial per al següent cicle.

  3. Mes del 90% dels nutrients dels nous brots i flors procedeixen de les reserves acumulades l’any anterior. És important doncs, adobar abans de la parada hivernal.

 

compo2

L’adobat post-collita el recomanem sobretot en aquelles situacions on es manifestin carències durant l’estiu que puguin comprometre l’acumulació de les substàncies de reserva.

Dosis: S’hauria de mesurar segons la relació entre vigor i rendiment de la planta. Un error comú en fertilització passa per aplicacions excessives d’adob, fet que pot provocar també, importants desequilibris a la planta.

La dosificació correcta es calcula en funció de: l’anàlisi de sòl, pluviometria, varietat i edat de la plantació, i estimació de collita.

 

**********************************

compo3

NOVATEC és una línia de Fertilitzants de COMPO, que incorpora en la seva formulació la molècula DMPP, que té per funció inhibir el pas del N. Amoniacal a Nítric (nitrificació), evitant pèrdues per lixiviació i aportant un N que estarà -durant mes temps- a disposició de la planta.

Es per això que és el referent junt amb la gama DuraTec® en els adobats Post-Collita.

Disposem de diferents equilibris en funció de les necessitats de cadascú.

 

daniDani Porqueras

 Tècnic vinya, olivera i fruita

 tel. 637 536 415

 

Comments

comments