L’any 2014 va ser un any crític pel que fa a la incidència de la plaga de la mosca de l’olivera (Bactrocera oleae) a moltes comarques de Catalunya. Es va perdre una gran quantitat de collita i, a més, moltes de les olives collides, van arribar al trull picades.

Aquestes picades, són porta d’entrada per a espores de fongs que es troben de forma natural a l’epidermis del fruit (Colletotrichum spp.,…).  El desenvolupament d’infeccions produïdes per aquests fongs a la polpa de les olives, provoca un increment d’acidesa i peròxids en l’oli resultant de la seva moltura i, com a conseqüència, una pèrdua important de qualitat.oliva

Tan evidents van ser els danys i tan elevades les captures als punts de control d’aquesta plaga durant la passada campanya, que s’acaba d’aprovar una ORDRE AAM/191/2015, de 12 de juny, modificant l’Ordre ARP/259/2006, de 22 de maig, per la que es declara l’existència oficial a Catalunya de la plaga de la mosca de l’olivera, Bactrocera oleae, i s’estableixen mesures obligatòries de lluita. Us deixem aquí l’enllaç

 http://boletin.fedisprove.com/images/files/1431427%281%29.pdf

Les condicions òptimes de desenvolupament de la plaga a l’estiu són una Tª suau, d’entre 20-30º C i humitats relatives elevades. La generació estival dura de 32-36 dies. Per sobre de 30º C es dóna infertilitat d’adults i a més de 32º C fins i tot poden morir ous i algunes larves. Per això és freqüent que a les zones litorals s’hagin de fer més tractaments que a les zones interiors. Probablement, les temperatures tan elevades que s’han assolit els darrers dies, hauran afavorit la eliminació d’alguns individus. Tot i això, cal tenir en compte que no s’ha de baixar la guàrdia perquè encara no hem arribat al moment de màxima sensibilitat del fruit a la picada. Haurem de veure quines condicions climàtiques porta la tardor 2015 i no subestimar els nivells de plaga assolits la campanya anterior.

La mosca adulta és capaç de desplaçar-se fins a 10 km de distància, per això és molt important quan es planteja el control d’aquesta plaga, fer tractaments col·lectius, al mateix temps, i en superfícies com més àmplies millor. Per tant és aconsellable que els productors de cada zona, estiguin atents a les recomanacions de tractament que facin els tècnics de les estacions d’avisos més properes i procurin realitzar les aplicacions en les dates que indiquin. De fet, aquesta era la raó dels tractaments aeris -ara, en general, prohibits- però que, per aquesta plaga en concret i en determinats supòsits, l’Administració ha deixat la porta oberta a poder-los utilitzar -si és necessari- durant aquesta campanya.

Aquí veieu la picada típica de l’adult sobre el fruit.

 

olives picades bactrocera 1

 

 

Lluita amb productes de síntesi química:

Dimetoat – (només registrat per tractament a bandes barrejat amb proteïnes hidrolitzades) 12 dies t.s. , protegeix 20-21 dies, fonamentalment és larvicida amb cert efecte ovicida. Tractament al màxim de sortida de larves.

Fosmet – (utilitzar a pH 5, així 12-15 dies de protecció,  si es fa a pH 7-8 només dura 5 h ) per tant cal utilitzar solució tampó per baixar pH

Deltametrina – adulticida.

Imidacloprid – sol ser l’últim tractament perquè te 7 dies t.s. Te 15-20 dies de protecció,  i també larvicida.

Olis de parafina – coadjuvants

Autorització Excepcional a Catalunya des del 15 de juny a octubre 2015 .Trampes amb tapa impregnada amb formulats a base de Cipermetrina 30mg/unitat (mosquer+insecticida+atraient). Veieu aquí l’enllaç

tr captura engomada bactrocera

 Mètodes alternatius:

Captura massiva – útil per a disminuir la població, cal que s’apliqui en superfícies grans i homogènies. Sobretot en zones interior amb incidència menor de la plaga.

Es comercialitzen diversos tipus de trampes amb atraient alimentari, trampes cromàtiques engomades amb càpsula de feromona, etc… Recordar que, en cultiu ecològic, ja no està autoritzat l’ús de fosfat diamònic com atraient alimentari.

Caolin – protecció física i cert efecte repelent (com “encalar l’arbre”) importa bona cobertura (primer en una direcció i, al cap d’una setmana en l’altra) s’han de fer de l’ordre de 5 tractaments i atenció al rentat per pluja.

caolin caolin1

                                                                                                                                                                                      Beauveria bassiana – biològic, sense t.s., periode de protecció 7-10 dies. Fong entomopatògen. Disminueix la picada.

i el nostre producte estrella …

Spintor Cebo – producte fonamentalment adulticida. És la única formulació que inclou esquer i insecticida Spinosad, obtingut de forma natural per fermentació del bacteri Saccharopolyspspintor ceboora spinosa.

Està admès en agricultura ecològica.

Cal disposar de trampes de monitoratge per a saber en quin moment hem d’aplicar el tractament per aconseguir la màxima efectivitat, tenint en compte que controla només adults.

Actua per  ingestió sobre els adults, que s’alimenten atrets per l’esquer. El tractament es realitza a Ultra Baix Volum, a una dosi de 1 L de producte/ha utilitzant un volum de brou d’entre 5 i 10 L/ha. Cada petita gota actúa com una trampa alimentària.

Es tracta de crear un raig fi, a baixa pressió (1 atm), amb broquets cònics de 0,8 a 1 mm i sense difusor, i fer una banda estreta mullant la part alta de la capçada dels arbres -millor a la cara sud-. Podem tractar amb motxilla, amb el tractor o quad amb la pistola, etc…

El que fem és concentrar el producte en un 25% ó 50% de la superfície a tractar.

El t.s. és de 7 dies.

Respecta la fauna auxiliar i les abelles.

Molt baixa toxicitat.

No deixa cap mena de residu ni té cap impacte negatiu en la qualitat de les olives ni de l’oli.

 

Per qualsevol consulta sobre aquesta plaga ó sobre els productes, podeu adreçar-vos al nostre tècnic: Dani Porqueras 637536415

 

Comments

comments