CapturaTEMPSESPERA

Quan ens plantegem escollir l’herbicida per a aplicar a les diferents parcel·les, tant de cereal d’hivern (graminies), com de colza (brassicàcies) o girasol (compostes), pèsol, favó, veça (lleguminoses) o altres espècies , cal tenir en compte quin cultiu seguirà a la rotació, en cada camp.

La nova normativa europea del greening : rotació de cultius, superficies d’interés ecològic, manteniment de pastures, implicarà una major atenció (probablement serà més freqüent el canvi no sòls d’espècie sinó també de família) a l’hora de fer les aplicacions sobretot herbicides pel fet que alguns d’aquests productes tenen una residualitat que pot afectar el cultiu següent.

Us adjuntem un llistat confeccionat en base a la informació disponible a les etiquetes dels diferents productes. (entre parèntesi les matèries actives)

 

 

Comments

comments