El sistema d’agricultura intensiva que venim practicant fa dècades, ens ha dut de forma força generalitzada a una pèrdua de fertilitat dels nostres sòls, entesos com  sistemes vius i complexes en sí mateixos. Aquesta pèrdua de fertilitat es concreta en una  pèrdua de riquesa mineral –microelements-, una pèrdua d’activitat biològica –fongs, bacteris, protozous,..- i/o una pèrdua de contingut en M.O.

La pèrdua de fertilitat deriva en un augment de sòls fatigats i això es tradueix bàsicament, en una reducció del desenvolupament de les plantes, pitjor sanitat vegetal i una disminució en la producció dels cultius.

La nutrició d’un cultiu es produeix a partir de les interaccions i reaccions bioquímiques entre els microorganismes del sòl i les arrels de les plantes. Per a que es produeixin aquestes reaccions és necessari disposar d’un sòl ben estructurat, amb una activitat microbiològica elevada i reserva de nutrients.

Per tant, per a poder recuperar els sòls i realitzar una fertilització adequada és necessari aconseguir un equilibri entre la fracció orgànica, la fracció mineral i la fracció biològica.

El Producte

A AgroSalvi hem confiat en INPROG per la nutrició vegetal amb compost.

INPROG  s’ha especialitzat en la fabricació de fertilitzants organo-minerals, amb l’objectiu d’aconseguir una renaturalització del sòl, mitjançant la racionalització de la fertilització, afavorint així un sòl amb més vida, més ric i , conseqüentment, un augment en la productivitat dels cultius.

Els fertilitzants organo-minerals es fabriquen a partir d’una base de compost procedent únicament de fems (principalment de vacú ) i una vegada obtingut aquest compost s’hi barregen els minerals simples (N-P-K+S) segons la fórmula que es vulgui obtenir.

Els fems, a l’inici del procés de compostatge s’enriqueixen amb la Tecnologia FR Power (Alt contingut en Farina de Roca – FR), que aporta microelements com Zn, Fe, Mn, B, Mg, Ca i elements traça como Si, Se, I, Va, Rb, Ni, entre altres, aconseguint així un fertilitzant organo-mineral que disposa d’una base orgànica ben estabilitzada, d’altíssima qualitat:

  • activada biològicament (s’incorporen els lixiviats barrejat amb una base de humus)
  • enriquida amb farina de roca (FR) (microelements i elements traça)
  • amb fertilitzants minerals que equilibren el N-P-K i S del producte final.

 

Per assegurar un bon procés de compostatge, durant la fabricació es tenen en compte i controlen aspectes com:

Humitat, Temperatura, Microbiologia, Ventilació…  

…i Cribat de cossos estranys amb el trommel

 

Presentacions i Especialitats

El producte es pot formular amb fems i fertilitzant d’origen ecològic o convencional, segons l’ús que se li vulgui donar.

El producte resultant es divideix en 2 games:

    • Nubiecol FR: Ecològic
    • Verfor/Fortec FR: Convencional
  •                                                        

El compost es pot servir a Granel o bé en BB.

 

 

Per aplicar el producte, posem a disposició dels nostres clients diferents remolcs  escampadors, amb possibilitat de  sistemes d’aplicació i localitzadors diversos en funció del cultiu on s’hagi d’aplicar.

 

 

 

 

 

Si esteu interessats en comprar aquest producte o voleu més informació, no dubteu a trucar-nos, estem a la vostra disposició.

dani

Dani Porqueras

Tècnic vinya, olivera i fruita

tel. 637 536 415

 

 

 

Comments

comments