Acabada ja la sembra de COLZA, que ha tingut lloc entre principis de setembre i finals d’octubre, entrem de ple en l’època de sembra del CEREAL D’HIVERN i, com cada any, ens preguntem quina serà la millor opció per a controlar les herbes no desitjades als nostres camps.

Cada vegada més, i com a resposta als problemes de manca de control d’algunes espècies de males herbes presents als nostres camps de cereal d’hivern, els experts plantegen estratègies de desherbat que comencen amb l’aplicació d’una PREEMERGÈNCIA, pensant en fer una altra passada -potser no generalitzada si no cal- amb un herbicida específic per al control de gramínies (fulla estreta) i/o dicotiledònies (fulla ampla), segons les espècies que detectem en l’etapa immediatament posterior al naixement i/o inici de fillolat del cereal (POST EMERGÈNCIA PRECOÇ).

 

dedo-de-la-mano-apuntando-a-la-derecha_318-48676Quan parlem de PREEMERGÈNCIA parlem d’un herbicida que, per la seva composició i mode d’acció, controla les herbes no desitjades en el moment en que les llavors d’aquestes, germinen i travessen la fina pel·lícula superficial que hem creat al sòl amb l’aplicació per polvorització. Aquests herbicides han de portar l’antídot necessari per a resultar selectius per a l’espècie sembrada (blat, ordi, civada, triticale,…) i no selectius per a les espècies que considerem “males herbes”.

Per tant per una bona eficàcia de l’herbicida cal tenir molt en compte diversos factors:

  1. millor eficàcia com més ben preparat i sense terrossos estigui el llit de sembra (els terrossos originen una discontinuitat a la capa d’herbicida)

  2. millor eficàcia com més contínua i uniforme sigui l’aplicació (equip ben calibrat i amb tots els broquets funcionant correctament)

  3. millor eficàcia si hi ha humitat al sòl (saó) i humitat a l’ambient (humitat relativa elevada) i és que LA HUMITAT ÉS UNA ALTRA MATÈRIA ACTIVA DEL PRODUCTE (és fonamental sempre, però molt especialment en les aplicacions d’herbicides amb efecte residual -que controlaran herbes que naixeran durant un periode més o menys llarg, després de néixer el cultiu-). La humitat ajuda per una banda, a incorporar a la solució nutritiva del sòl la matèria activa herbicida i a posar-la a disposició de la planta, que l’absorbeix i mor. Per altra banda una HR alta, fa que els estomes de les fulles estiguin més oberts i, per tant més receptius a l’herbicida, facilitant l’acció de control.

 

dedo-de-la-mano-apuntando-a-la-derecha_318-48676Quan parlem de POST EMERGÈNCIA PRECOÇ, parlem d’un herbicida que s’absorbeix fonamentalment per l’arrel -tot i que pot tenir també absorció foliar- i que és capaç de matar la mala herba quan la planta te una o dues fulletes. Si ens n’anem més enllà, aplicant-lo amb males herbes més desenvolupades, serà molt difícil tenir èxit en el control, perquè la velocitat de creixement de la mala herba és més alta que la capacitat de l’herbicida d’actuar sobre la seva diana bioquímica i “enverinar” la planta. Si apliquem fóra de temps un herbicida de post emergència precoç, ens podem trobar que, en una primera visita al camp uns dies després de l’aplicació,  sembli que el control ha estat bó, perquè les males herbes es veuen “tocades” o fins i tot mortes. Però si hi tornem al cap d’un mes, observem que aquelles mateixes plantes han reviscut, han estat capaces de rebrotar a partir d’alguna part no intoxicada i segueixen competint amb el cultiu pels elements nutritius i per l’espai.

Moltes vegades, esperant a que neixi tota l’herba que ha de néixer… ens fem un flac favor, i ens veiem penalitzats amb una manca d’efectivitat del tractament que apliquem.

Per tant una bona eficàcia, serà conseqüència de diversos factors:

  1. més eficàcia quan més precoç sigui l’aplicació una vegada nascut el cultiu

  2. més eficàcia si hi ha humitat al sòl – LA HUMITAT ÉS UNA ALTRA MATÈRIA ACTIVA DEL PRODUCTE

  3. més eficàcia com més efectiva sigui la matèria activa per a controlar l’herba o herbes principals presents al sembrat

  4. més eficàcia i menys danys, com més selectiu sigui l’herbicida per al cultiu en el que l’apliquem

  5. més eficàcia i menys danys, com més ajustem la dosi d’aplicació, els mullants emprats -si cal-, i el volum de brou per ha, al producte que apliquem

  6. més eficàcia com més uniforme sigui la polvorització: broquets adequats, sense vents de més de 10 km/h, sense diferències tèrmiques molt elevades entre dia-nit, controlant el pH de l’aigua que utilitzem,…

En una altra ocasió parlarem dels herbicides d’aplicació més tardana, per a control d’herbes que poden néixer més tard: cugula, corretjola, etc…

***********************

dedo-de-la-mano-apuntando-a-la-derecha_318-48676Us deixem aquí algunes recomanacions amb productes que podreu trobar al nostre magatzem (per a consulta de dosis i barreges, contacteu amb qualsevol dels nostres tècnics):

 

ACTIVUS (Pendimetalina 33%) (ESPII) [EC]  P/V                          BLAT/ORDI                       PRE i POST PRECOÇ                       FA                   RESIDUAL – 3/4 mesos
ACTIVUS SC (Pendimetalina 40%) [EC]  P/V                                   BLAT/ORDI                        PRE i POST PRECOÇ                   FA                   RESIDUAL – 3/4 mesos
HARPO Z (Clortoluron 40% + DFF 2,5%) [SC]  P/V                        BLAT/ORDI                        PRE i POST PRECOÇ                  FA+FE           ull ordi i terrenys sorrencs, prims (dosis baixes)
HEROLD (DFF 20% + Flufenacet 40%) [SC]  P/V                           BLAT/ORDI                        PRE i POST PRECOÇ                   FA+FE           margall 1 fulla o màx. 2 fulletes
LIBERATOR (DFF 10% + Flufenacet 40%) [SC]  P/V                      BLAT/ORDI                         PRE i POST PRECOÇ                      FA+FE           margall 1 fulla o màx. 2 fulletes
POLAR PEC (Prosulfocarb 80%)  [EC]  P/V                                      BLAT/ORDI                        PRE i POST PRECOÇ                   FA+FE           margall 1 fulla o màx. 2 fulletes
ROKENYL 50 (Isoxaben 50%) [SC]  P/V                                            BLAT/ORDI                         PRE i POST PRECOÇ                    FA                  verònica, roella

 

tècnics extensius 

 

Comments

comments