Degut a l’alarma suscitada per la notícia publicada el 23/11/2017 al diari de Girona respecte a la presència de la marieta asiàtica (Harmonia axyridis), les empreses Agrosalvi i Bichelos, Control Biològic S,L. considerem convenient donar a conèixer la següent informació, per a que els usuaris de l’estratègia de control biològic de plagues a jardineria estiguin tranquils pel que fa a l’ús i les recomanacions que els puguin donar els tècnics de les empreses proveïdors d’aquests productes.

 

HARMONIA AXYRIDIS

És espècie originària d’Àsia que ha sigut introduïda a Amèrica del Nord, Europa i Sud-Amèrica amb el propòsit de controlar els pugons. S’ha difós àmpliament en totes aquestes regions i continua la seva expansió, a Europa s’ha comercialitzat des de Mitjans dels 90, concretament a l’Estat espanyol al 1995. Desafortunadament s’ha convertit en plaga en moltes zones on no és una espècie nativa, afectant negativament les poblacions de marietes natives.

  1. axyridis està (fins ara) acotada a Catalunya (NE de L’Estat espanyol) però el procés d’invasió està en progrés i l’insecte pot ocupar diferents hàbitats.

    HARMONIA AXYRIDIS1

A pesar que la invasió pren probablement el seu origen del sud de França es discuteix l’impacte que pugui tenir la seva entrada a la península.

NORMATIVA I MESURES

A causa del seu potencial colonitzador i de constituir una amenaça greu per a les espècies autòctones, els hàbitats o els ecosistemes, aquesta espècie ha sigut inclosa en el Catàleg Espanyol d’Espècies Exòtiques Invasores, aprovat per Reial Decret 630/2013, del 2 d’agost.

Davant aquesta situació, des del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient s’han proposat algunes mesures que passen pel control biològic, físic i químic de la marieta asiàtica. L’aplicació d’insecticides selectius, l’aïllament de les cases, la utilització de trampes amb feromones o la utilització de paràsits o fongs, són algunes de les opcions que s’han posat sobre la taula per tal de poder fer front a la plaga sense perjudicar altres espècies.

COMERCIALITZACIÓ D’OMDF’s

Per mitjà del següent link es pot accedir a les preguntes més freqüents que puguin sorgir respecte a la comercialització d’OMDF’s.

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/faq_omdf_v2_tcm7-360078.pdf

S’adjunta el document descarregable.

Per a que no hi hagi cap dubte de que les marietes que es comercialitzen a Bichelos, Control Biològic S.L. estan perfectament registrades per a la seva comercialització, ja que no suposen cap risc per tractar-se d’espècies autòctones es pot consultar el següent link:

http://www.mapama.gob.es/es/agricultura/temas/sanidad-vegetal/productos-fitosanitarios/registro-determinados-medios-de-defensa-fitosanitaria/

En omplir el camp Nom comercial amb la paraula “Bichelos” surten el dos registres de què disposem a l’empresa per a la comercialització de la marieta Adalia bipunctata (autòctona) . Amb els nombres de registre: 029/2017 i 301/2012 respectivament.

Si així i tot queda qualsevol dubte poden consultar-nos el que considerin convenient al telèfon 96 281 73 11 o via e-mail a info@bichelos.com.

Comments

comments