MALALTIES FOLIARS, INFECCIÓ I PROGRESSIÓ:

El cicle s’inicia amb la infecció que prové habitualment d’espores que arriben al cultiu. El moment en que això passa, depèn del fong. Per exemple, a la primavera, septoria tritici ja és present a les fulles inferiors dels blats a la majoria de camps d’aquest cereal.

La infecció ve seguida d’un període latent, en el que el fong creix dintre la fulla però aquesta no en manifesta els símptomes. El cicle: emergència de la fulla, infecció, període latent i expressió dels símptomes, és comú a totes les malalties foliars. El període de latència varia considerablement entre patògens i depèn de la temperatura. Quan més altes són les temperatures, més curts els períodes de latència.

Per exemple la septoria te un període de latència molt llarg (14-28 dies). Molts fungicides poden controlar la malaltia després que la fulla sigui infectada, però només per un període que és aproximadament la meitat del període de latència. A l’estiu, la septoria pot tenir un període de latència de 14 dies, però els fungicides tenen un poder eradicant per un període màxim d’uns 7 dies. Pot no haver símptomes sobre una fulla, però la infecció pot estar tant temps en període latent que cap fungicida a cap dosi controlarà el fong.

Altres fongs com la cendrosa o el rovell bru, tenen un període de latència de només 4-5 dies. És a dir, l’estratègia per a controlar-los depèn de que protegim les 3 últimes fulles just quan emergeixen.

Si no s’utilitza fungicida, la severitat final de la malaltia estarà determinada per la varietat i per la meteorologia.

TRACTAMENTS FOLIARS:

Quan pensem en la protecció anti-fúngica per al cereal -blat, ordi, triticale- ens cal centrar els nostres esforços en assegurar una protecció adequada de les fulles que seran clau en la producció.

I, quínes són?…  doncs en el cas del blat, són les tres últimes fulles que emergeixen abans que surti l’espiga  (2 últimes fulles + fulla bandera). Per tant, la referència a tenir en compte per situar correctament en el temps els tractaments fungicides ha d’estar relacionada amb el moment d’emergència de cadascuna d’elles. La majoria de les malalties foliars, acceleren la senescència de les 3 últimes fulles i, per tant, redueixen la producció.

En el període d’ompliment del gra (unes sis o set setmanes), més del 80% de la futura producció prové de la fotosíntesi (procés químic que converteix el CO2 en compostos orgànics utilitzant principalment l’energia de la llum solar) . En els dies clars i assolellats la producció s’incrementa a raó d’uns 200 kg/ha/dia. En aquesta mateixa fase, la mobilització cap al gra de les reserves acumulades per la tija, suposa només el 20% de la futura producció. Per tant, la producció dependrà directament de la màxima capacitat fotosintètica d’aquestes últimes fulles.

fulla bandera

 

 

un 65% de la producció depèn de que estiguin netes fulla bandera i espiga.

 

 

 FINESTRA D’APLICACIÓ:

La finestra d’aplicació per un control efectiu de fongs en cada nivell de fulles és relativament estreta. El moment òptim per a tractar és quan la fulla d’aquell nivell just ha acabat de sortir completament.

Aplicar massa aviat, quan encara la fulla no ha sortit del tot, provoca una polvorització insuficient i un  control deficient del fong.

Aplicar massa tard, significa que la malaltia ja s’ha establert i tindrem un control també insuficient.

moments aplicacio fungicida

Dos moments clau per l’aplicació del fungicida:

 T1 – fulla 3 emergida

 T2 – fulla bandera emergida

Si fem aquests dos tractaments, cada un d’ells en el moment òptim, tindrem un control efectiu de la malaltia sobre les tres últimes fulles. Com més netes i sanes estiguin les 3 últimes fulles i l’espiga, millor podran fer fotosíntesi i, per tant, podran omplir millor el gra.

 

 

 

Altres moments addicionals:

 T0 – entre 2 i 4 setmanes abans de T1

 T3 – polvorització a espiga

Polvoritzar a T0 per retardar el desenvolupament de septoria tritici i en zones o finques on cendrosa, rovell groc o rovell bru siguin actius o quan la sensibilitat a mal de peu requereixi un tractament més primerenc.

Polvoritzar a T3 quan calgui controlar malalties d’espiga i, en anys amb condicions molt favorables a fongs, en els que calgui protecció suplementària a la fulla bandera.

 

 

TIME SPRAY APPLICATION FUNGICIDEAquests gràfics s’han obtingut a partir d’assajos. Es van fer tractaments a intervals frequents als diferents estadis de creixement. Cada curva mostra el nivell de control aconseguit en cadascuna de les 3 últimes fulles per les aplicacions des de GS31= T0  fins GS59= T3. L’interval entre T1 i T2 és important. El control de malalties de les fulles superiors es perdrà si aquest interval entre tractaments s’allarga més de 3 setmanes, especialment si estan actius fongs que tenen cicles de vida curts com l’oïdi o els rovells.

 

fongs blats

***  font de l’article i gràfics: Wheat Diseases Management Guides. AHDB . February 2016 

Per a recordar informació sobre PROSARO, fungicida de BAYER CROPSCIENCE, podeu trobar-la a l’entrada del 23/03/15 en aquest blog. Controla un ampli ventall de malalties tant en cereal: blat, ordi, civada, sègol, triticale, com en colza o en pèsol i fava per a gra.

Els nostres tècnics  us poden aconsellar la millor solució per al vostre cultiu: producte, dosi i millor moment per a aplicar-lo. NO DUBTEU A CONSULTAR-NOS!

 

josep          MARÇAL          francesct

Josep Salvi               Marçal Arumí           Francesc Teixidor

Comments

comments