Ja sabem que al camp, la feina no s’acaba mai. Tot i això, al menys en cultius extensius, es pot definir el que anomenem “campanya agrícola” que comença aproximadament -a la nostra zona-  a finals d’agost amb la sembra del Raygrass i acaba a finals de juliol de l’any seguent amb la collita del blat. És clar que hi ha collites que cavalquen dues campanyes: userda, gira-sol, blat de moro per a gra, …

Així doncs, podriem dir que ara, durant aquesta primera quinzena d’agost, en cultius extensius, és  el moment òptim per a fer una parada, reflexionar i estudiar les possibilitats de la pròpia explotació per a la sembra de la propera campanya 2016-2017.

Potser això de asseure-us una estona, amb paper i llapis al davant, us sembla una pèrdua de temps, NO ho és! , si ho feu, probablement serà el temps més rendible de l’any i es traduirà en més beneficis, que moltes de les hores que passareu treballant sobre el tractor!!. Per això…SOM-HI!

TAULA

Material necessari:

1- Llista amb les parcel·les o camps que treballarem (DUN, Quadern d’Explotació,…)

2- Quadern d’Explotació 2015-2016

3- Llibre de fertilitzants nitrogenats i dejeccions ramaderes aplicades 2015-2016

4- llapis i paper

5- calculadora o, pels més “pro-tecnologia”, smartphone

6- un parell de cerveses ben fresquetes… o un porró amb vi bó… o el que vulguis..

 

Preguntes bàsiques a fer-se una vegada acabada la collita:

1- Què sembraré enguany a cada parcel·la?

. què hi havia l’any passat? rotació

. he de complir amb el greening: lleguminoses – guaret

. quins herbicides vaig aplicar a cada parcel·la? poden afectar el cultiu següent

. com estan a nivell de fertilitat? aports – extraccions, analítica

2- Quins han estat els principals problemes d’aquest any als sembrats?

. males herbes? quínes?

. fongs? quíns?

. insectes? quíns?

3- Què puc fer que m’ajudi a sol·lucionar-los o, al menys, a no incrementar-los?

. herbicida total preparació sembra?

. toca llaurar aquest any? (només 1 de cada 3 anys)

. sembrar un cultiu en que el problema es pugui solucionar de manera més senzilla?

. avançar el moment d’aplicació del fungicida? canviar l’estratègia?

. neteja de marges?

. altres…

4- Quin dels cultius que vaig sembrar ha estat el més rendible? això és (ingressos – despeses) = (producció + qualitat) – (llavor + feina + productes + adob)

. toca fer números…!

. ha estat ocasional, degut a condicionants que jo no he pogut preveure, o ha sigut per la gestió que he fet de la feina, productes, fertilització,etc…?

. em compensa fer producció de qualitat? entrar en algun sistema de producció per a aprofitament definit: “farina de Girona“, “Tarradelles“,…? o vull anar a producció màxima, destí pinso?

. en què puc estalviar?

. en què he d’invertir més?

5- Fertilització. Em preocupo de mantenir i, si és possible, incrementar el nivell de fertilitat dels sòls que treballo?

. sé de quin punt parteixo pel que fa a contingut en nutrients del sòl?

. toca fer anàlisi? (cada 5 anys mínim)

. sé quínes són les necessitats del cultiu que vull implantar segons la producció esperada (depenent de tipus de terreny, climatologia, etc…?

. quina serà la quantitat de N, P, K, S, Mg, Zn, etc… que hauré d’aportar perquè el cultiu no quedi pobre per culpa de la fertilització?

. quín serà el millor moment per a fer les aportacions?

. Nitrogen, sí però… en quína forma? ureic? amoniacal? nítric?, és a dir, d’absorció lenta o ràpida?

. Quins tipus d’adobs tinc al mercat?, m’he de fixar només en el preu/tona? o potser m’he de fixar més en el preu/unitat fertilitzant assimilable?

6- Assessorament tècnic. Me’n surto sol o busco un tècnic de confiança per prendre les decisions conjuntament?

7- Burocràcia: tinc al dia la documentació que em poden demanar -inspeccions condicionalitat: Quadern explotació, fitosanitaris, dejeccions ramaderes, adobats nitrogenats,…?

 

Res més, …i res menys! Que vagi de gust la cervesa! Passeu un molt bon estiu!

Tant de bó la collita 2016 -que en general ha estat bona- ens animi a gestionar encara molt millor la superfície de conreu de l’explotació. Ens teniu, com sempre, a la vostra disposició per resoldre qualsevol consulta tècnica.

Departament Tècnic Agro – tel. 972 47 32 32

 

 

Comments

comments