Espais Verds

Com a especialistes en espais verds, a AgroSalvi oferim assessorament i tot tipus de serveis a vivers, ajuntaments, camps de futbol, golfs, pitch&Putt, parcs i jardins públics i privats…

Tot el que seu Espai Verd necessita

Combinació de mesures culturals, biològiques, biotècniques i químiques -limitant al mínim imprescindible l’ús de productes fitosanitaris- per tal de mantenir la població d’individus plaga o la malaltia per sota del llindar de tolerància, es a dir, per sota d’aquell punt en que els danys causats per la plaga o malaltia, no permetrien un bon estat sanitari de les especies vegetals tenint en compte el seu ús i/o ubicació.

Sistema respectuós amb el medi ambient i les persones.

Utilització d’Organismes de Control Biològic (OCB) que ens ajuden en el control fitosanitari, com ara: nematodes, bacteris beneficiosos, fauna auxiliar, fongs parasitòids (Beauveria bassiana)…
  Sistema d’injecció en arbres i palmàcies per el control de plagues i malalties, transplantaments, vigorització d’arbres… Distribuïm el sistema YNJECT: pràctic, àgil, respectuós amb medi ambient (només afecta a plaga objectiu), sense inversió, econòmic…

Disposem d’equips de polvorització localitzada (pistola, pèrtiga, grúa-cistella..), de llarga distancia (3 equips canó fins a 60-70m), equips amb rodes de gespa (barres herbicida i fungicida..), abonadores manuals,  …

Seguiment, informes, direcció tècnica, dictàmens, monitorització de qualsevol aspecte en sanitat vegetal en jardins, gespes, forestal, parcs públics…
Col·laborem amb els principals laboratoris per oferir serveis d’anàlisis de sòl, fulla, aigua, fúngics…
   Equip tècnic d’especialistes en detecció de plagues i malalties, pas previ per la correcta gestió integrada de plagues (identificar l’agent causant)

 

Consulta'ns

LES NOSTRES MARQUES