clearfield

és un sistema integrat de control de males herbes (Clearfield = camp net), basat en el desenvolupament de varietats de plantes tolerants a imidazolinonas, per mitjà de tècniques tradicionals d’inducció de mutacions i millora genètica convencional i, per tant, es tracta de llavors no transgèniques.  No s’incorporen gens de cap altra espècie en la seva obtenció.

La història comença als anys 80, quan American Cyanamid treu al mercat una nova família d’herbicides, les imidazolinones. Més tard, a la dècada dels 90, es va presentar un projecte innovador en que es conjugarien aquests herbicides amb llavors de varietats que hi eren tolerants. L’any 2000 BASF va comprar American Cyanamid i, per tant, la tecnologia Clearfield. No va ser fins el 2004 que es va llançar Clearfield al mercat espanyol per a usar-lo en el cultiu del gira-sol, oferint una solució nova per al control del frare (Orobanche, sp). A partir d’aquí, s’ha desenvolupat arreu del món per a diferents cultius: gira-sol, blat de moro, blat, arròs, remolatxa, mill i colza.

L’ús de llavors de varietats “IMI-tolerants” de qualsevol dels cultius seleccionats, junt amb l’aplicació de Imazamox (imidazolinona registrada a Espanya amb diferents noms comercials i barreges. En el cas de la colza el producte registrat és Cleranda  nº Reg. 25870) permet un control còmode i eficaç d’un ampli espectre de males herbes que afecten el cultiu.

Segons BASF, les imidazolinones són respectuoses amb el medi ambient i actuen directament en el punt de creixement de la planta, inhibint un enzim específic que només es troba als vegetals i a bacteris, però no en animals.

La tecnologia Clearfield requereix la sembra de varietats IMI-tolerants, ja que són les úniques preparades per a ser usades amb herbicides de la família de les imidazolines. Aquests herbicides interfereixen en la producció dels aminoàcids essencials (isoleucina, leucina i valina), inhibint l’enzim acetolactato sintasa (ALS). L’efecte fito-tòxic és causat per la deficiència d’aquests aminoàcids essencials que provoca una reducció de la síntesi de proteïnes i, com a conseqüència, una disminució del creixement de les plantes i de la elongació de les fulles, clorosi, necrosi i, finalment, mort de les plantes susceptibles.

Cleranda té un cert control concretament de crucíferes (cap blanc -bon control-, ravenissa -control baix-, mostassa -control baix-, etc..) , fet que el fa interessant en el cultiu de la colza (també crucífera) doncs ens permetria superar una limitació que actualment, amb les varietats convencionals, no té solució.

A tenir en compte:

-cal adquirir llavor certificada Clearfield per a produir una sola collita comercial (no guardar llavor de collita, per tornar a sembrar)

-tractar amb Cleranda, seguint les recomanacions de l’etiqueta pel que fa a dosi, estadi de desenvolupament del cultiu i de les males herbes i condicions climàtiques.

-respectar les rotacions (varietat CL – varietat convencional) per tal d’evitar l’aparició de resistències***

-atenció a no barrejar llavors Clearfield i convencionals en una mateixa parcel·la si volem aplicar Cleranda (l’herbicida no respectarà les convencionals)

-no hi ha cap inconvenient en aplicar a una colza Clearfield les matèries actives registrades per al control de males herbes en una colza convencional (Metazacloro, Napropamida, Propizamida, Cletodim, etc…)

*** Recordar que una aplicació repetida de una mateixa matèria activa herbicida o de matèries actives diferents però amb el mateix mode d’acció, comporta un elevat risc d’aparició de resistències que cal evitar des d’un inici, seguint les pràctiques que venim recomanant i que es poden resumir en una paraula: variar!

 

euralis

Per aquesta nova campanya de sembra 2020-21 disposem de dues varietats de COLZA Clearfield del nostre proveïdor EURALIS, es tracta de ES AQUAREL CL i ES DECIBEL CL.

Si teniu ganes de provar-la no dubteu a contactar amb els nostres comercials:

    – Josep Salvi 637 536 420           – Dani Porqueras 637 536 415       

 – Francesc Poch 606 362 198 

         – Marc Serrahima 638 037 546       

   

   

Comments

comments