Els passats 10 i 11 de juny, a la localitat anglesa de Lincoln, va tenir lloc l’edició d’enguany de l’event tècnic anual més significatiu del Regne Unit (m’atreviria a dir fins i tot, d’Europa), Cereals Event 2015.

Des d’AgroSalvi, ens hem desplaçat fins el Middle East anglès per conèixer de primera mà les novetats que es presentaven aquest any. Hem pogut intercanviar informació tècnica amb els investigadors, tècnics de camp i experts que durant aquests dos dies, exposen i comparteixen amb els assistents les novetats que, més endavant, arribaran també a casa nostra.

És evident que les condicions climàtiques d’aquest país no són les nostres: pluviometria, insolació, temperatures,… i, per tant, assolir per exemple les 9-10 tones/ha de blat tou que, segons ens van comentar els tècnics, és la producció mitja habitual de la zona (15 tones/ha el rècord de producció el 2014) sembla, i segurament ho és, impensable. Però creiem que és molt interessant perseguir el grau de professionalització -tècnica, tecnològica i de gestió- que hem pogut observar en molts agricultors anglesos i que es reflexa en l’aspecte dels camps al llarg de tot el país. Si ho he de definir en una paraula: MAGNÍFIC! No hem pogut veure un sol camp amb llavor barrejada -perquè hagués estat mal netejada o mal seleccionada-, ni un sol camp on el cultiu no estés perfectament sembrat i nascut fins la última fila, excepte camps de cereal on hem vist el problema de resistència de la gramínia “cua de guilla”, la majoria estaven impecables, tant si eren de blat, ordi, colza, cascall, pèsol, favó, remolatxa sucrera, etc.. perfectament lliures de males herbes.

El fet és: no és igual aplicar un fungicida avui ó una setmana més tard, no és igual preparar bé les rotacions que fer-ho sobre la marxa, si existeix un greu i estès problema de resistència a herbicides, -en el seu cas Alopecurus sp (black grass)-, he d’aplicar estrictament el conjunt de mesures que indiquen els tècnics per a evitar que aquesta resistència es generalitzi. Les dosi, les barreges, les vegades que cal passar a tractar el cultiu…, em demanen una maquinària amb un excel·lent manteniment, calibrada, que trepitja sempre les mateixes roderes, que assegura una total cobertura de la superfície a tractar, etc… Si puc trobar la manera de ser més eficient en la fertilització, la poso en pràctica. I així en tants aspectes que comporta la producció agrícola extensiva.

Participen en aquest event més de 25.000 agricultors (dels quals, més d’un 50% porten més de 300 ha i només un 10% tenen explotacions de menys de 100 ha), tècnics agronòmics i proveïdors de pràcticament qualsevol producte relacionat amb els cultius extensius que us pugueu imaginar. La fira dóna la possibilitat a tots els seus participants de descobrir les últimes innovacions, de compartir informació i de resoldre tota mena de dubtes amb experts de tots els àmbits relacionats en alguna manera amb els cultius i el seu maneig. La llista no és exhaustiva però hi hem trobat:

-noves varietats de cereal: blats, ordis, civades, triticales i sègols de cadascuna de les principals multinacionals obtentores i/o comercialitzadores de llavor i, que han estat sembrades a la tardor en parcel·les demostratives reals dins el recinte de la fira i permeten al visitant veure’n ara, al mes de juny, les característiques específiques, comparar, etc..

Captura3

Captura1

-noves varietats de colza,també sembrades en parcel·les reals i que ara mostraven tot el seu potencial productiu amb el gra madurant dins les tavelles. Amb la novetat d’alguna varietat resistent a virus.Captura12

-noves varietats de lleguminoses i barreges farratgeres

-espècies cultivades com a font de pol·len per afavorir la presència d’insectes pol·linitzadors

Captura18

-diferents “cover crops” ó cultius sembrats amb l’objectiu de gestionar l’erosió, la fertilitat, la qualitat i el contingut d’aigua del sòl, el control de males herbes, plagues i malalties o bé, per afavorir la biodiversitat en qualsevol agroecosistema procurant un maneig sostenible de la producció agrícola primària. Per exemple mostassa blanca, phacelia, barreges amb trèbol vermell, veça, raba blanc,… Cada espècie és recomanada per a seguir i/o acompanyar un ó altre cultiu en la rotació, depenent de les seves característiques vegetatives ó de la finalitat que busquem al sembrar-la.

Captura14

Captura13

-maquinaria de tot tipus: polvoritzadors, equips de sembra, etc.., amb demostracions a camp, contínues durant els dos dies.

Captura19

-productes fitosanitaris. Totes les multinacionals implicades en el sector, hi eren presents amb les seves novetats, consells i, específicament amb estratègies recomanades pel maneig de resistències a herbicides, insecticides i fungicides. Sempre visualitzant sobre parcel·les sembrades al recinte, l’efecte de diferents dosis, estadis de tractament, plaga, mala herba ó malaltia versus testimonis sense tractar.

Captura17

Captura9

Captura7

Captura6

Captura5

Captura10

Captura11

-productes fertilitzants. Adobs nitrogenats, complexes, etc… en totes les seves modalitats i formulacions, amb estratègies d’aplicació dels nutrients i tecnologies de fabricació que permeten aconseguir màximes eficàcies i mínimes pèrdues per volatilització, lixiviat, etc…

-tecnologies desenvolupades per a fer efectiva l’agricultura de precisió, orientades al màxim rendiment amb els inputs estrictament necessaris: ús de drones, interpretació de mapes de teledetecció, sensors acoblats a la cabina del tractor, que llegeixen l’estat nutricional del cultiu i al mateix temps, passen l’informació a l’ordinador del tractor que regula la quantitat d’adob que l’abonadora està aplicant en el mateix moment de forma selectiva, segons les necessitats detectades, a cada punt del camp, etc..

-tot tipus de components: broquets, GPS, materials construcció, sistemes d’envasat …

-tot tipus de software de gestió de les explotacions, aplicacions mòbils, etc…

-entitats de formació: universitats, escoles agràries, publicacions agrícoles, departaments de millora genètica

-serveis oficials estatals: recomanació de varietats, publicacions tècniques de tot tipus (gratuïtes)

-xerrades i seminaris tècnics de curta durada i oberts al debat, on un expert parla sobre un tema o producte determinat

-compradors de llavor, fabricants de pinso, farineres i extractores

-empreses de serveis i entitats d’assessorament integral de grans grups de propietaris

-energies renovables

-tractament i aprofitament de residus

-tecnologia post-collita

i així un llarg etc.. que fa que aquest event sigui una de les cites ineludibles per a molts agricultors britànics i per a gent del sector d’arreu del món interessada en seguir d’aprop les novetats que s’hi presenten. Si teniu la oportunitat, la nostra recomanació és: aneu-hi!!

Captura2

 

Captura4

 

Comments

comments