Aquestes imatges corresponen a una lleugera fitotoxicitat en gira-sol, deguda a la matèria activa Oxifluorfen 48% ó 24% (Goal Supreme, Maxofen,..).
En terrenys molt sorrencs -com era el cas- l’aplicació en pre-emergència d’aquest herbicida (complementant amb un Linuron 45% ó 50%, per exemple) forma una pel·lícula a la capa superficial del sòl que permet el control […]