Aplicació via endoteràpia  per a arbres ornamentals  i fruiters
FERTINYECT: empresa fabricant de botelles pressuritzades (YNJECT) preparades per aplicació via endoteràpia per a arbres ornamentals i fruiters.
Botelles que contenen aigua amb base de nutrients i mullant específic per facilitar la vehiculació dintre els vasos vasculars dintre de l’exemplar.

Pressió interna: 1 atm aprox. Sistema de molt baixa […]