Capturallimacs

Seguim amb el repàs dels possibles convidats “plaga” al nostre camp de colza.

Els llimacs i cargols, sobretot a les vores de camp que limiten amb bosc, produeixen uns danys també típics a les fulles, unes mossegades arrodonides, que normalment comencen pel límit exterior de la superficie foliar i van avançant sense respectar els nervis. Si l’atac es dóna en estadi de cotiledons poden acabar arranant les plàntules a nivell mateix de sòl. Normalment no veurem als responsables del dany durant el dia, solen treballar de nit. També és possible observar -a vegades- algún rastre llefiscós de les baves a la zona de danys que ens posa sobre la pista dels responsables.

Si dubtem, podem parar una trampa prop de la zona danyada, posant un grapat de granulat helicida tipus Caraquim o Mesurol cebo tapat amb una  un tall de plàstic negre una mica alçat del terra “fent cabana” -amb una pedra per exemple- i fixant els extrems del plàstic perquè no se l’endugui l’aire. La deixem tota la nit i, si l’endemà, trobem sota el plàstic alguns llimacs o cargols, ens confirmaran l’autoria dels danys.

 

 

 

CapturaCOL

Aquestes erugues tan característiques tenen dos generacions a l’any. Just abans de la parada hivernal sol haver-hi vol de papallones blanques “de la col” sobre els camps de colza, de les postes d’aquestes papallones agrupades a l’envés de les fulles en neixen les erugues en gran nombre i, amb relativament poc temps d’alimentació, -mentre van creixent en tamany i en voracitat- ens poden deixar les plantes “pelades”, quedant-ne només les nerviacions. Mentre no ataquin l’ull de creixement de la colza, aquesta es recupera i segueix el seu desenvolupament.

Si passejant per la parcel·la, observeu moltes postes -una cada 3-4 plantes observades- cal estar atents i, després de l’eclosió, fer una passada amb un insecticida (tipus piretrina) per baixar la població de la plaga  i evitar així que la segona generació, -que veurem en forma d’erugues enfilades a les branques de la colza ja tavellada, rosegant-ne l’epidermis i provocant el dessecament prematur o, en cas de pluges la pudrició de les llavors-, faci uns danys majors.

Comments

comments