Amb aquest post, iniciem una sèrie d’entrades mensuals, amb les que volem anar donant consells que us puguin ser útils a l’hora de sembrar/plantar les diferents hortalisses i verdures. Els consells van tant en la línia dels tractaments per a combatre les diferents plagues i/o malalties, com d’adobat o d’ús de fauna auxiliar -si és el cas-. 

Com ja sabeu, a AGROSALVI sóm distribuïdors dels productes de paqueteria agrícola de COMERCIAL QUÍMICA MASSÓ 

PATATA

Aviat comença el periode de sembra de PATATA i, en la preparació del terreny, heu de tenir en compte l’adobat de fons. Una bona opció és l’aplicació de fem d’ovella compostat i enriquit amb Fe – AGRIORGAN.

AGRIORGAN                      DURASOP ELITE

El fem representa un aport de matèria orgànica que millora la textura i estructura del sòl. Com a adobat mineral de fons, recomanem el DURASOP ELITE 10-10-17 que ens aporta nitrogen, fòsfor i el potassi -molt important per a la bona formació de la patata-.

INSECT

Junt amb l’adob, recomanem barrejar també un insecticida granulat: INSECT 5G (Clorpirifos 5%) que ens controlarà els cucs de terra des del moment de la sembra.

Una vegada escampats adob i insecticida sobre el terreny, fem una passada de motocultor per a incorporar-los als primers 25cm del sòl.

Finalment, podem utilitzar un herbicida de premergència per al control de males herbes. Una vegada sembrada i tapada la patata, fem una aplicació de ECLIPSE (Metribuzina 70%) a dosi de 30 g/ 15 l aigua, ensulfatant amb la motxilla.

ECLIPSE

 

Comments

comments