La fertilització nitrogenada ha d’anar dirigida a completar la quantitat d’aquest macro element, a fi de satisfer les necessitats totals de la planta. La colza és un cultiu amb unes necessitats elevades de nitrogen, aproximadament uns 60kg N per tona de gra a collita.

Si tenim un cultiu ben desenvolupat, que ja ha absorbit una quantitat […]