Blat tou: (Triticum aestivum)
-per a fer farines panificables: pans, rebosteria, pastissos
-és el més comú cultivat a Catalunya i arreu del món
– a nivel genètic és hexaploide (2n=42)
-rendiments habitualment més alts que els dels blats durs (5-7 t/ha secà)

Blat dur: (Triticum durum)
-s’utilitza habitualment per a fer pasta, sèmoles, cuscús, pa de pizza,..
-es cultiva sobretot a Andalusia, […]