Agrosalvi.com , és un domini a Internet de titularitat de: 
AGROSALVI S.L. 
(NIF B17140906)
C. Sant Narcís, núm.56, 17185 Girona.
Telèfon 972 47 32 32
Fax. 972 47 40 42
E-mail: info@agrosalvi.com 

Objecte

El prestador, AGROSALVI S.L.,responsable del lloc web www.agrosalvi.com  posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades en la llei 34/2002, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (lssi-ce ), l’asi com informar tots els usuaris del lloc web respecte a un fill quines les condicions d’ús de web.

 

Tota persona que accedeixi 1 d’aquest lloc web assumeix web el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació.

 

El prestador si reserva el dret a modificar qualsevol del tipus d’informació que pogués aparèixer en el lloc web, el pecat que hi hagi obligació d’avisar o posar en coneixement de els usuaris aquestes obligacions, entenent com suficient amb la publication en el lloc web del prestador.

 

Responsabilitat

El prestador sí eximeix de qualsevol del tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada lloc do web, que sempre informació this estat hagi manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

El lloc web del prestador pot utilitzar les cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui s’adhereixin a la page) per portar un terme determinades funcions que fill considerades imprescindibles paràgraf el correcte funcionament i visualització del site. Les galetes utilitzades bany tenen web el lloc, en tot cas, caràcter temporal estafa la única finalitat de fer més eficaç do transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas si utilitzaran les galetes de paràgraf informació recollir de caràcter personal.

Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no del sempre controlar envia el dels continguts introduïts pels tercers bany seus aquest llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a continguts aquests. En tot cas, el prestador manifesta que es procedirà a la retirada immediata de qualsevol del contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o el público ordre, procedint a la retirada immediata de la redirecció 1 dit site web, posant en coneixement de les autoritats competents al contingut en qüestió.

El prestador no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu no limitatiu però, en fòrums, xat ‘s, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti una tercers de publicar continguts de forma independent en la page web del prestador. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la lssi-ce, el prestador sí posa una disposició de tots usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa a la retirada o en do cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i ordre públic el. En cas que l’usuari consideri que existeix en el site web algun contingut que pogués ser susceptibles of this taxonomic, sí demana el indicar de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, envia garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

 

Protecció de dades personals

El prestador es troba profundament compromès amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment integre, tenerife obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades en l’art. 9 de la llei 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (lopd) i en el reglament de desenvolupament de la lopd.

El prestador del posa a disposició dels usuaris la política de privadesa de l’entitat informant als usuaris respecte als següents aspectes:

– dades del responsable del tractament.

– dades tractats.

– fitxer en el que s’emmagatzemen.

– finalitat del tractament.

– obligatorietat o no de facilitar, així com les conseqüències en cas de no facilitar-los.

– sobre els drets que assisteixen tot usuari i el exercitar procedure paràgraf.

 

Propietat intelectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu no limitatiu però programació do, edició, compilació i altres elements necessaris paràgraf do funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics fill propietat del prestador o en do cas disposa de llicència o autorització expressa per a instància de part del dels autors. Tots els continguts del lloc web en si troben degudament protegits per la normativa de propietat intel · lectual i industrial, l’asi com inscrits en els registres públics corresponents.

Independentment de la finalitat paràgraf la qual fossin destinats, la reproducció total de l’o parcial, ús, explotació, distribució comercialització i, en tot requereix cas de la autorització prèvia escrita per instància de part del prestador. Qualsevol de bsg no autoritzat prèviament per instància de part del prestador sera considerat onu incompliment tomba dels drets de propietat intel · lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris,, sent ells mateixos responsables de qualsevol del possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a los mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per instància de part dels mateixos.

(opcional) el prestador autoritza / no autoritza expressament una cua tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de del prestador.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars l’els corresponents drets de propietat industrial i intel · lectual del contingut, no implicant do sola menció o aparició en el lloc web de la existència de drets o responsabilitat alguna del prestador sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o pertanyin recomanació per instància de part del mateix.

Per realitzar qualsevol del tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel · lectual o industrial, l’asi com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, envia-fer-ho 1 través del següent correu electrònic.

 

Llei aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de controvèrsies: totes les qüestions o relacionades amb el present lloc web o de les activitats a el desenvolupades, sèrums d’aplicació la legislació espanyola, 1 la qual se sotmeten expressament les contradictori, sent competents paràgraf la resolució de tots conflictes derivats o relacionats amb do bsg els jutjats i tribunals de (lloc indicar).